Begeleiding, Klompen en Computers

U bevindt zich hier: Klompenmaker Stronks Elshoekweg 4 Aalten

Klompenmaker Stronks Elshoekweg 4 Aalten

Elshoekweg 4

Aalten

H.J.Stronks

7-9-1872

Stronks: een typisch Aaltense naam in klompen.
Wortels in de Achterhoek: Rubriek over boerderij- en familienamen door Henk Harmsen, suggesties en aanvullingen xxxx-xxxxxx.

Aalten - Typisch Aaltens is de naam Stronks. Tot 1900 kwam de naam alleen in deze gemeente voor. Familieonderzoeker Arie Stronks uit Aalten zit dan ook dicht bij het vuur. Zijn achternaam wordt al heel vroeg vermeld, maar vaste aanknopingspunten met het heden zijn er vrijwel zeker vanaf 1705. Ene Gerrit Struedinck, borgman van Bredevoort, wordt in 1379 beleend met de boerderij Den Honhof (Hoenhof). Deze naam werd door samentrekking tot de nog bestaande Nonhof aan de Romienendiek. Als we lezen dat dezelfde Gerrit zich in 1402 Stroynck laat noemen, komen we al aardig in de richting. In kerkboeken van rond 1600 komen de namen Strunck, Stronck en Stroncks al voor. De naam zou van "stroot" zijn afegeleid, lage moerassige grond. In Twente komt de variant Stroink voor. Deze is echter op andere boerderijen terug te voeren.
De Aaltense stamboom begint met Berent Stronks, wiens dochter Geesken in 1705 trouwde met Tönnis Heynen, de weduwnaar van Jenneken ter Neet. ('t Neet zie Wortels d.d. 12 juli 1997). Geesken woonde al op "Stronks" in Lintelo, welk stamhuis nog altijd door naamdragers wordt bewoond (Varsseveldsestraatweg 101). Het huis was van de kerk van Aalten, de grond van het klooster Schaer in Bredevoort. De bewoners maakte in de winter klompen. Behalve het stamhuis "Stronks" was er nog een "Stronkshutte", die mogelijk maar niet zeker in de buurt hiervan heeft gestaan. Hier woonde in die dagen ene Derck Stronks, die Eva te Ongena als vrouw had.
Uit het huwelijk van Geesken Stronks en Tönnis Heynen werden in de periode 1703-1717 zes kinderen geboren, die allemaal Heynen heetten. Maar de oudste zoon, die op "Stronks" bleef wonen, liet zijn kinderen weer onder de naam Stronks inschrijven. Begin vorige eeuw vestigden naamdragers zich ook op Nooitgedacht en de Pret in Dale.
De sterke verspreiding van de naam is voor een groot deel terug te voeren op de landbouwer en timmerman Gerrit Jan Stronks (geboren 1819) en Alida Gerritsen op "de Pret", die acht zonen en een dochter kregen. Zoon Evert werkte jarenlang als koetsier bij dokter Servaas van Leuven in de Kerkstraat. In 1881 emigreerde hij met vrouw en dochter naar Baldwin in Noord-Amerika,

waar hij Edward ging heten.
Een broer van Evert, Hendrik Jan, getrouwd met Berendina Geertruida Querreveld uit Dinxperlo, had weer een zoon Hendrik Jan, getrouwd met Berendina Geertruida Ruessink. Deze HJ had een klompenmakerij aan de Elshoekweg, was mede-oprichter en schatter van het Daals veefonds; z'n zoon Johannes Hendrikus nam dit baantje later van hem over. Hij was de vader van Arie Stronks (54), die concierge is op Schaersvoorde en samensteller van het boekje "De Eendracht 1896-1986".
Pas vanaf 1900 treffen we Stronksen aan buiten Aalten, onder meer in Winterswijk, Dieren, Doetinchem, en Dinxperlo, maar ook in Barneveld, waar een tak een rijwielhandel had, later een garagebedrijf. Een oom van Arie emigreerde en stichtte een Canadese tak.