Begeleiding,  Computers en Klompen

U bevindt zich hier: Home

Jenny Houwer

 Haartsestraat 8a

 7121CX Aalten

 Nederland

 Telefoon: 0543-475817

 Mobiel:    06-53581342

 Email:      jenny@hulperbij.nl 

 Url:          www.hulperbij.nl

Begeleiding van personen met uitdagingen in het autistisch spectrum

Al geruime tijd bied ik ondersteuning aan grote en kleine mensen met een vorm van autisme en normaal- hoogbegaafdheid of verstandelijke beperking

Ik heb ervaring en deskundigheid als (ambulant) begeleider

Autisme

Mensen en kinderen met een vorm van autisme zoals pdd-nos, Asperger of klassiek autisme ervaren problemen op sociaal gebied, in de communicatie en op gebied van planning en ordening.

Informatie wordt door hen anders verwerkt, de omgeving wordt soms ervaren als chaos (vooral als iets anders gaat dan normaal), uitspraken worden letterlijk genomen en geuren en smaken worden anders ervaren

Sommigen hebben moeite met praten en doen dat d.m.v. foto's, picto's of plaatjes

Anderen praten heel wat makkelijker, wat niet wil zeggen dat er dan goed wordt gecommuniceerd

Uitdagingen

Aanvoelen in een gesprek wat een ander bedoelt

Niet voor de beurt praten

Opmerken wanneer een antwoord wordt verwacht

In de gaten hebben wat een bepaald gebaar of grapje inhoudt

Hoe een gesprek beëindigen

Wat kan beter wel of beter niet gezegd worden

Bovenstaande zijn dingen die mensen en kinderen met autisme heel ingewikkeld kunnen vinden

Een aantal kan goed meekomen op school of werk. Cognitief heeft een persoon met autisme dan ook diverse mogelijkheden. 

Maar waar het aankomt op sociaal gedrag, b.v. gewoon een praatje maken met elkaar in pauzes of tijdens maaltijden, 

loopt diezelfde persoon al vrij gauw tegen problemen aan. 

Het autisme verhindert hem of haar op hetzelfde niveau te functioneren.

 

Gevolgen

Frustratie

Angstgevoelens

Contact wordt vermeden

Daarnaast doen zich ook problemen voor met ordenen en de planning/organisatie van de dag

Het is te begrijpen dat mensen met een vorm van autisme gauw moe zijn, zich soms agressief opstellen en geïrriteerd  reageren

Waar bestaat mijn ondersteuning uit 

Op basis van vertrouwen en goed luisteren kom ik in gesprek met de persoon met autisme die om ondersteuning vraagt

Vervolgens komen we samen (eventueel met de mensen in de naaste omgeving) tot een structureel plan van aanpak  

Het betreft 

Planning van de dag

Ordening van praktische zaken

Leren omgaan met de diagnose autisme 

Netwerk opbouwen

Ondersteuning van de mensen in de naaste omgeving

Opleiding en ervaring

MBO4+ Sociaal pedagogisch Werk - Psychiatrie / Autisme Leo Kannerhuis

Scholing en cursussen (waarvan certificaten) op gebied van verstandelijke beperking, seksualiteit, methodiekenleer, begeleiding, gespreksvoering, management NCOI en pastoraat Koinonia

Diverse trainingen (waarvan certificaten) met als onderwerp zelfredzaamheid, angst, depressie, medicatie, communicatie, sociale vaardigheden  

Grote en kleine mensen met een vorm van autisme hebben ondersteuning nodig. Maar... ze hebben veel te bieden!